Рулонни хидроизолации

»
»

              Рулонните (листови) битумни хидроизолации намират широко приложение в практиката на изпълнение на хидроизолации на сгради и съоражения. Според вида на битума те биват два основни вида:
            - Окислен битум (използва са най-често при воалитите – най-старите битумни хидроизолации)
            - Битум модифициран с полимери.
 
            Като полимерни модификатори най-често се изплозват:
            - APP  - Атактен полипропилен – изобретен в Италия;
            - SBS  - Стирол-бутадиен-стиролов каучуков латекс;
            - ОВС - Олефинов битумен кополимер.
 
            Битумните мушами изпълнени на база битум-полимери имат значително по-добри технически свойства и дълготрайност в сравнение с тези от окислен битум , поради което тенденцията в съвременното производство е към (APP) и (SBS) модифицираните битумни хидроизолации.
           
            APP - Рулонните изолации от битум модифициран с (APP) имат повишена топлоустойчивост от 130-150 °С, а тези от окислен битум само 70-80 °С. Това тяхно свойство позволява да се изпълняват хидроизолации на покриви по вертикални и силно наклонени повърхности, без опасност от компрометирането им в следствие омекване и вискозно течение на битума от акумулираната топлина в следствие на слънчевата радиация.
Т.е. (APP) модифицираните битумни хидроизолации намират най-широко приложение при направата на хидроизолационна система на плоски стоманобетонни покриви.
            Идеално решение за работа в горещи дни през летните месеци – минимален риск от стичане и омекване при работа –предимство пред всички останали битумни изолации. Също така (APP) модифицираните битумни хидроизолации са подходящи за изпълнение на мостови хидроизолации при директно полагане на асфалтобетона върху тях, което е немислимо за мушами от окислен битум. Стареенето на тези мушами се проявява три-четири пъти по-бавно в сравнение с мушамите от окислен битум. Пукнатини в (APP) модифицираните битумни хидроизолации се появяват след 10-15 години , а не след 3-5 години както е при тези от окислен битум.
 
            SBS - Модифицираните със SBS битуми и мушамите на тяхна база в сравнение с окисления битум и изделията от него имат по-голяма еласто-пластична деформация, която се запазва до отрицателни температури на полагане до -35 °С. Това свойство на битумполимера е в основата на повишената пукнатиноустойчивост на мушамите от него в сравнение с окисленя битум (температура на напукване от около -0 °С). Подобно на мушамите от битум модифициран с АРР и тези хидроизолационни изделия притежават повишена устойчивост на стареене и дълготрайност.
            Модифицираните със SBS битум мушами имат много добра адхезия (лепливост) към предварително грундриани бетонови повърхности и затова намират широко приложение при направата на хидроизолация на вертикални стени в основи при открит способ.
 
            ВАЖНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
            За открити, плоски покриви препоръчваме използването на АРР модифирани мушами поради най-голямата им топлоустойчивост – до + 150°С, в сравенени с другите видове мушами (окисленият битум има до 90°С, а SBS мушамите до 110°С).
            За дъно и стени в основи прпоръчваме SBS мушамите поради най-добрата адхезия и най-голямата еластичност на битума.


             Битумните хидроизолации се произвеждат с армираща основа , разположена в средната третина от дебелината им. При съвременният вариант на полагане на хидроизолации те се залепват за основата и между пастовете посредством газопламъчно нагряване, при което битумът разположен от долната страна на армировката трябва да бъде разтопен около 1мм, за да изпълнява ролата на лепило. По тази причина дебелината на битумната мушама, предназначена за газопламъчно залепване, трябва да бъде не по-малка от 3,0мм като често варира в интервала 3-5мм. Мушами с дебелина под 2,5мм не се препоръчват за газопламъчно полагане. Тези мушами под 2,5мм намират приложение като подложен пласт механично закрепен под керемиди (битумни, бетонови, керамични и т.н.) или като пароизолация, пародренаж и т.н.
           
            Армировката на полимербитумните мушами може да бъде от следните видове:
            1.Стъклен воал или стъклена тъкан, за които се използват влакна от стъкло с нисък хидролитичен клас. Обикновено масата на стъкления воал е 50-80 гр./м2 и се използва за производството на най-старият клас хидроизолации познати под названието воалити. Стъкленият воал има много малка деформация при скъсване от опънно натоварване 2-4 %.
            2.Синтетична тъкан или нетъкан текстил, която най-често е на база полиестерни влакна. По-често се използва нетъкан полиестерн текстил с маса обикновено от 120-180 гр./м2, а за повишаване на якостта на опън на мушамите може да достигне до 300 гр./м2. Полиестерната армировка спомага за повишаване на якостта на опън на мембраните (до 1000N/5cm), като същевременно граничната деформация на скъсване е до 20 пъти по-голяма от тази на стъклената тъкан – 40-60%.
            3.Двойна основа състоящата се от основен слой от нетъкан полиестерен текстил и от дублиращ слой от стъклен воал, при което стъкленият воал е разположен отдолу. Основната идея за тази двойна армировка, е че съткленият воал при газопламъчно нагряване от долната страна на мушамата е значително по-топлоустойчив от нетъкания полиестерен текстил и влакната му не се деструктират при температури на загряване от 160-180 °С. По този начин по време на изпълнението на битумната, листова изолация се гарантира нейната по-добра експлоатационна надежност и дълготрайност.
 
            Мушамите , използване в хидроизолационна система като завършващ слой се произвеждат със защитен слой от минерална посипка или метално фолио.
Минералната посипка е от шисти които могат да бъда оцветени. Тя защитава мушамата от директното действие на ултравиолетовите лъчи, ускоряващи стареенето на битума, а също така по-светлиат цвят на посипката (сив, бял) понижава температурата на загряване на покривната изолация с 10-15 °С в сравенение с черният. Освен това минералната посипка по същество представлява слой , защитаващ до известна степен изпълнената хидроизолация от механични увреждания.
            При навиването на битумните мушами на руло е необходимо да се предоврати залепването на допиращи се повърхности. Това се постига чрез слой от тънко полиетиленово фолио, което е каширано от долната страна и при нейното газопламъчно залепване се стопява бързо.

Фотогалерия

Обекти

Контакти

РУФХАУС ООД
к.к. Слънчев бряг (до автогарата)
моб.:  0899 11 11 88
           0897 90 99 66
е-mail: roofhouse@abv.bg